poslat odkaz na aplikaci

Kinetic Energy Experiments


4.8 ( 7408 ratings )
Hry Vzdělávání Simulation
Vývojář: Rolf Bertram
0.99 USD

Interactive experiments about kinetic energy.